Answers

  • Brainly User
2015-10-23T23:32:47+08:00
Kung ang unang even number ay x
Ang kasunod na even number naman ay x + 2
Ang kabuuan na bilang ng dalawang magkasunod na even number na ito ay 26.

Pagsamahin:
(x) + (x+2) = 26
x + x + 2 = 26
2x + 2 = 26
2x = 26 - 2
2x = 24
2x/2 = 24/2

x = 12

And unang even number, x, ay 12.
Ang kasunod na even number, x + 2 
⇒ 12 + 2 = 14

Ang dalawang magkasunod na even numbers ay 12 at 14.
Pagsamahin ang dalawang even numbers:
12 + 14 = 26
26 = 26


0