Answers

2015-11-04T00:02:03+08:00

Ohm's law - is a law stating that electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance.

Translation sa Tagalog:  Ito ay isang batas na nagsasaad na ang kuryente ay may parehong sukat sa boltahe at may kabaliktarang sukat naman sa resistensya.

0