Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan na tumutukoy sa paraan ng
paggamit ng tao sa kanyang ________________________ na pinagkukuang
yaman upang matugunan ang kanyang _______________________ na
pangngailangan.
a. Sapat; walang hanggang
b. Limitado; walang hanggan
c. Sapat; may hangganan
d. Limitado; may hangganan

1

Answers

2015-10-22T18:54:59+08:00