Answers

2015-10-30T01:07:49+08:00

1. Paggawa ng kabutihan para sa iba sa pamayanan para sa kapakanan ng iba ng hindi naghihintay ng anumang kapalit.

2. Bolunterismo ay nangangahulugan ng pagbibigay ng oras para tumulong sa iba ng kusang-loob.

3. Paglagay ng pangangailangan ng iba bago ng sarili mo para sa kapakanan ng iba.

4. Pagbibigay oras galling sayong sarili para tulungan ang iba.

5. Magdo-donate ka ng yung oras ibang tao sa komunidad.

0