Ang paglalagay ng price control ay isang halimbawa ng impluwensiya ng
pamahalaan sa pamilihan. Isang halimbawa nito ay ang paglalagay ng
pinakamababang presyo sa produkto. Tinatawag itong…
a. price ceiling
b. price floor
c. buffer price
d. fixed price

1

Answers

2015-10-27T16:20:17+08:00

a. ceiling price and c. buffer price
0