Ang internet, e­mail at texting ay mga paraan sa mabilis na pagtatamo ng
impormasyon. Sa anong aspeto ito makatutulong sa ekonomiya?
a. ang mabilis na impormasyon ay basehan ng mabilis na desisyon
b. mababa ang halaga ng komunikasyon sa negosyo
18
c. high­tech na ang paraan parasa mabilis na komunikasyon
d. marami ng paraan sa mabilis na komunikasyon

1

Answers

2015-10-28T22:55:49+08:00

a. ang mabilis na impormasyon ay basehan ng mabilis na desisyon
b. mababa ang halaga ng komunikasyon sa negosyo

 c. high­tech na ang paraan parasa mabilis na komunikasyon

0