Ano ang inaasahang mabuting epekto ng liberalisasyon ng ekonomiya sa mga
lokal na produkto ng Pilipinas?
a. Kompetisyon ng local na produkto
b. makikilala ang local na produkto sa pandaigdigang pamilihan
c. pagpasok ng dayuhang produkto sa local na pamilihan
d. mabibili ang local na produkto sa mataas na halaga

1

Answers

2015-10-28T22:52:03+08:00

b. makikilala ang local na produkto sa pandaigdigang pamilihan
1 5 1