Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural. Ano ang ibig sabihin ng
pangungusap na ito?
a. sa agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan
b. malawak ang lupang laan sa agrikultura
c. higit na malaki ang kita sa agrikultura kaysa industriya
d. tanging agrikultura ang batayan ng ekonomiya ng bansa

1

Answers

2015-10-28T22:49:17+08:00

a. sa agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan
0