Ang patuloy na pagtangkilik sa mga local na produkto sa kabila ng mahigpit na
kompetisyon sa pandaigdigang pamilihan ay palatandaan ng pagpapahalaga
sa….
a. pagmamahal sa sariling produkto
b. pagmamahal sa bayan
c. pagmamahal sa mga local na negosyante
d. pagmamahal sa ekonomiya ng bansa

1

Answers

2015-11-03T23:08:33+08:00
A. pagmamahal sa sariling produkto
b. pagmamahal sa bayan
c. pagmamahal sa mga local na negosyante
d. pagmamahal sa ekonomiya ng bansa

0