Sa tindahan naman ng gulay, isda at karne, nagsisiksikan ang mga tao upang
bumili ng imported na gulay, isda at karne. Mura ang presyo ng mga ito kahit na
frozen pa. Sa paanong paraan ito nakasasama sa ating ekonomiya?
a. pinaliliit nito ang kita ng ating mga produktong agrikultural
b. pinamamahal nito ang ating mga lokal na produkto
c. pinasisikip nito ang ating mga palengke
d. nasasnay tayo sa pagkain ng mga produktong frozen

1

Answers

2015-11-03T23:07:36+08:00
A. pinaliliit nito ang kita ng ating mga produktong agrikultural
b. pinamamahal nito ang ating mga lokal na produkto

0