Sa supermarket, nakita ni Jay ang iba’t ibang laruan na gawa sa Tsina. Mura
ang presyo ng mga ito at magaganda rin naman. Nagpabili si Jay sa kanyang
ina at pinagbigyan naman siya. Tuwang­tuwa si Jay sa pagkakaroon ng bagong
laruan. Anong bunga ng liberalisasyon ang makikita sa kwento?
a. pagkakaroon ng maraming pagpipilian
b. higit na maginhawang mamili sa super market
c. mabibigyan ng dagdag na kita ang ating mga negosyante
d. magkakaroon ng pagkakataon sa imported na produkto ang local na
mamimili

1

Answers

2015-11-01T15:08:24+08:00
Para sa akin, it's d. magkakaroon ng pagkakataon saimportedna produktoang local na mamimili
0