Mahalaga ambag ng sector ng agrikultura sa industriya ang….
a. Hilaw na materyales (raw materials) na sangkap sa industriya
b. Pagbili ng produktong yari ng industriya
c. pagbibigay ng manggagawa sa industriya
d. ang kasanayang agrikultural ang angkop sa industriya

1

Answers

2015-11-03T23:02:37+08:00

a. Hilaw na materyales (raw materials) na sangkap sa industriyad.

d. ang kasanayang agrikultural ang angkop sa industriya


0