Answers

2015-11-07T09:32:20+08:00

This Is a Certified Answer

Ă—
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
Ang sumusunod ay ang mga pangyayari sa epikong Rama at Sita.
1. Sa isang liblib na kagubatan nakatira ang magkapatid na Lakshamanan, Rama at Sita.
2. Minsang dumalaw si Surpanaka, kapatid ni Ravana na hari ng mga demonyo at higante. Inalok niya si Sita na maging asawa ngunit tumanggi ang magandang babae sapagkat may asawa na ito, si Rama.
3. Dahil sa matinding selos ng higanteng si Surpanaka, ngalait ito at nakipaglaban. Dumating ang kapatid ni Rama na si Lakshamanan at nilabanan si Surpanaka. Nahagip ng kanyang espada ang ilong at tenga ni Surpanaka na siya namang ikinagalit ng kapatid na si Ravana.
4. Dahil sa pagtatagpong iyon, umisip ng paraan si Ravana at ipinatawag nito si Maritsa na may galing sa pagbabago ng anyo.
5. Isang umaga habang namitas ng bulaklak si Sita, nakakita siya ng gintong usa. Gusto niya itong ipakuha kay Rama at Lakshamanan. Ayaw sana ni Lakshamanan dahil baka isa itong kalaban na nagpanggap lamang na usa. Ngunit mahal ni Rama si Sita, kaya sinundan niya ang usa upang hulihin. Ibinilin naman ni Rama sa kanyang kapatid ang asawa nito sabay bilin na huwag na huwag itong iwan.
6. Naghintay bsila ng matagal ngunit hindi parin bumalik si Rama kaya naman, labis na nag alala ang asawa. Pinapasundan niya ito kay Lakshamanan ngunit nagdadalawang isip ang kapatid sapagkat mahigpit na bilin nito na huwag iwan si Sita. Ngunit, dahil sa mga binitawang salita ni Sita sa kanya, napilitan nitong sundan ang kapatid.
7. Walang kamalaymalay si Sita na nasa labas si Ravana, nagpanggap itong isang matandang paring Brahmin na humingi ng maiinom. Bigla itong hinablot si Sita at isinakay sa karuwaheng may pakpak. Dinala niya ito sa kanilang kaharian sa Lanka. Nakita ito ng agila. Sinubukang sundan ng agila ang karuwahe ngunit  ipinataga ito ni Ravana.
8. Nakita nina Rama at Lakshamana ang naghihingalong si agila. Bago paman ito namatay, nagawa nitong sabihin ang kinaroroonan ni Sita.
9. Nang marinig ito ng dalawa, humingi sila ng tulong sa kaharian ng Unggoy upang lusubin ang kaharian ng Lanka.
10. Nagtagumpay ang mga ito at nakuhang muli si Sita. Muli namang namuhay ang mag-asawa ng maligaya.
9 4 9