Mahalaga ang dolyar sa ekonomiya ng Pilipinas. Alin sa mga sumusunod ang
maling gamit nito?
a. ginagamit ito sa pandaigdigang kalakalan
b. ginagamit ito bilang reserba ng bansa
c. ginagamit itong basehan sa pagpapatatag ng lokal na salapi
d. ginagamit ito sa operasyon ng black market

1

Answers

2015-11-03T18:00:07+08:00
B. ginagamit ito bilang reserba ng bansa
0