Ang tight monetary policy ay isang paraan ng paglutas sa suliranin ng
implasyon. Anong epekto nito sa ekonomiya?
a. pagdami ng salapi sa sirkulasyon
b. pagbaba ng interes sa deposito sa bangko
c. pagbawas ng salapi sa sirkulasyon
d. pagtaas ng interes sa pautang

1

Answers

2015-11-03T20:56:07+08:00
C.pagbawas ng salapi sa sirkulasyon
0