Answers

  • Brainly User
2015-11-04T09:44:57+08:00
REpresentasyon:
Ang unang even number ay x
Ang kasunod na even number ay x + 2.

(Bakit + 2?  Sapagkat kapag inilista mo ang mga magkakasunod na even numbers, kailagang ng dalawang hakbang bago makarating sa kasunod na even number.  Ang prosesong ito ay totoo rin para sa mga magkakasunod na odd numbers.)

Pagsamahin ang dalawang even number na mayroong kabuuang 26.

(x) + (x+2) = 26
2x + 2 = 26
2x = 26 - 2
2x = 24

2x/2 = 24/2
x = 12   

Balikan natin ang ating representasyon sa itaas:
Unang even number ay x  ⇒    x = 12

Ang kasunod na even number ay dagdagan ng dalwang hakbang na 2:
x + 2     ⇒     12 + 2 = 14

Tingnan kung wasto na kung ang mga bilang na 12 at 14 ay mayroong kabuuang bilang na 26 kapag pinagsama:

12 + 14 = 26
26 = 26     Ito ay tama (Reflexive Property).

Sagot:
Ang dalawang magkasunod na even numbers ay 12 at 14.0