Answers

2015-11-04T16:54:36+08:00
LUMANG KAHARIAN (Panahon ng Pyraminds): 
Zoser/Haring Djoser
-          Unang nagpatayo ng “piramide” and “Step Pyramind” na may 6 na patong patong na mastaba.
-          Sa tulong ng arkitekotong si Imhotep, nadesenyohan ang pirmaide
-          Ito ang isa sa pinakamatandang piramide sa kasaysayan ng Old Kingdom
 
AMENEMHET II

-          Ang kinilala bilang pinakamahusay na pinuno ng gitnang kaharian.
-          Nakilala ang Thebes bilang kabisera ng Egypt
-          Nilimitahan niya ang kapangyarihan ng mga nobles, muli niyang inorganisa ang pamahalaan at  pinanatili ang kasaganaan ng kaniyang nasasakupan.
-          THEBES ang kabisera ng Egypt
-          Sa kaniyang panahon nasakop ang Nubia (rehiyon sa katimugang Egypt)
-          Maging ang Syria ay napasailalim ng kaniyang kapangyarihan
-          Pag-unlad sa kalakalan
GREAT PYRAMIND OF GIZA
-          Sa panahon ni Khufu/Cheops itinayo ang Great Pyramind of Giza
-          Kabilang ito sa 7 Wonders of the Ancient World.
-          Binubuo ito sa loob ng 20,000 taon kasama ng 50,000 tao
-          May sukat na 70m2, taas na 147 ft. at lawak na may kabuuan 5.3 hectares
HYKSOS
-          Napabagsak ang kaharian
-          Mga Semitic mula sa Asya
-          Mga prinsipe mula sa dayuhang lupain
-          Sinakop ang Egypt sa loob ng 100 taon noong 17th century
-          Nagpakilala sa paggamit ng Chariot sa mga Egyptian.
-          Hyksos (Egyptian, “foreign rulers”)

BAGONG KAHARIAN (Empire Age) Ang pinakadakilang Panahon
AHMOSE
-          Nagbigay sa mga dayuhang Hyksos
-          Nagtatag ng bagong kaharian
-          Isang Theban Prince
-          Sa panahon niya ginawang unified nation ang Egypt
THUTMOSE II
-          Idinagdag niya sa Imperyong Palestine
-          Anak ni Thutmose I, half brother ni Reyna Hatshepsut
REYNA HATSHEPSUT
-          Anak ni Thutmose I
-          Pinakasalan ang kaniyang half brother na si Thutmose II at kaniyang kaagapay sa pamamahala hanggang siya’y  namantay.
-          Angkaniyang successor na si Thutmose III na ank niya sa iba ay namuno noong 1458 sa pamamagitan ng paghirang sa kaniyag sarili.
-          Kauna-unahang babae na namuno sa daigdig
-          Nagpatayo ng templo
-          Nagpadala rin siya ng mga ekspedisyon.
THUTMOSE III
-          Ng dahil sa kaniya, nagging maipmpulwensya ang Egypt sa Palestine, Phoenicia, at Syria.
-          Siya ang nagpatayo ng Heliopolis, Memphis, Abydos at ang templo sa Al Kamak. 
AKHENATON
-          Nagpatupad ng Monotheism (pananalig sa iisang Diyos)
-          Pagsasamba kay Aton
TUNTANKHAMEN
-          “Boy King” ng Egypt
-          Naging Pharoah sa gulang na 9
-          Nagpatupad ng Polytheism (pananalig sa diyos na hihigit sa isa)
HOWARD CARTER
-          Isang British Egyptologist na nakatuklas sa labi ni Tuntankhamen
RAMSES II
-          Kinalaban at tinaboy ang Hittites 
-          Si Ramses ay itinuturing bilang isang “Living God”
-          Siya ang 3rd ruler ng 19th dynasty, anak ni Seti 
RAMSES
-          Sinasabing sa kaniyang pagkakaupo ay nagkaroon ng mahigit 100 anak sa iba’t ibang babae
-          Ang kaniyang 13th son na nagsilbi bilang kaniyang successor na si Merenptah ay naupo sa trono sa edad na 60
-          Namatay si Ramses sa edad na 90, ang kaniyang mga labi ay
2 3 2