"Paano napatitingkad ng maingat na paghuhusga ang kabutihan ng tao?
a. Kapag maingat ang paghuhusga sa mga pamimilian, nakagagawa ang tao ng mabuti at tamang pagpapasiya na nagdidikta ng makataong kilos.
b. Kung maingat ang tao sa paghuhusga ng kaniyang kapuwa, naiiwasan ang pagbibintang at maling pagpaparatang.
c. Kapag may maingat na paghuhusga, napangangalagaan ang reputasyon nating lahat lalo na sa mga may kasalanan.
d. Kung maingat ang paghuhusga magkakaroon ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan sa sangkatauhan."

1

Answers

2015-11-04T19:44:40+08:00
D.Kung maingat ang paghuhusga magkakaroon ng katarungan,kalayaan, at kapayapaan ang sangkatauhan,

0