"Habang siya’y nabibitak at unti-unting lumulubog ay naalaala ng batang banga ang pangaral ng kaniyang ina. Anong aral ang nais ipahiwatig ng pangungusap?
a. Walang mabuting naidudulot ang pagsuway sa magulang.
b. Habang may buhay, magpakasaya ka.
c. Alam ng magulang kung anong makabubuti sa anak.
d. Umiwas sa kaway ng tukso sa paligid."

1

Answers

2015-11-04T21:11:04+08:00
A. Walang mabuting naidudulot ang pagsuway sa magulang
c. Alam ng magulang kung anong makabubuti sa anak.
d. Umiwas sa kaway ng tukso sa paligid.
0