"Sinabi nila, “Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Kung ikaw ang isa sa mga huling dumating na isang oras lamang gumawa, ano ang gagawin mo?
a. tatanggapin ang ibinigay na upa
b. pababayaran lang ang nararapat na oras ng paggawa
c. hindi pakikinggan ang reklamo ng ibang kasama
d. ibibigay ang sobrang upa sa nagrereklamo"

1

Answers

2015-11-04T21:08:40+08:00
A. tatanggapin ang ibinigay na upa
d. then ibibigay ang sobrang upa dun sa nagrereklamo, or b. pababayaran lang ang nararapat na oras ng paggawa
0