"Ano ang sumasagisag sa Leon?
a. ipinapakita nito ang impluwensiya ng Espanyol
b. ipinapakita nito ang impluwensiya ng Estados Unidos
c. may sariling pamahalaan sapagkat malaya na ito at may soberanya
d. sagisag ito ng mataas ng mithiin ng mga Pilipino na maging isang malayang bansa "

1

Answers

2015-11-04T23:12:23+08:00
c. may sariling pamahalaan sapagkat malaya na ito at may soberanya
d. sagisag ito ng mataas ng mithiin ng mga Pilipino na maging isang malayang bansa "

0