Answers

2016-03-02T14:18:22+08:00
Rama at Sita
Nakatira ang mag-asawang Rama at Sita kasama si Lakshamanan sa gubat noong ipinatapon sila mula sa kaharian ng Ayodha. At kaya hindi maiwasan ang mga higanteng tulad ni Surpnaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo, na nagpanggap bilang babae at tinukso si Rama. Ngunit hindi siya nagtagumpay at nahagip pa ni Lakshamanan ang kanyang tenga at ilong. Nagsinungaling si Surpnaka kay Ravana tungkol sa nangyari sa kanya upang makapaghiganti kay Rama at ito ay sa pamamagitan ng pagbihag kay Sita ni Ravana upang gawing asawa. Pinatawag niya si Maritsa, na may galing na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis, upang maging parte ng patibong upang mabihag si Sita. Nagpanggap na isang gintong usa si Maritsa at nasilaw naman sa patibong si Sita. 

Biglang tumakbo ang gintong usa at hinabol naman ito ni Rama ngunit sina Sita at 
Lakshamanan ay naghintay lang dahil ang bilin sa kanya ay bantayin si Sita. Nangamba si Sita ng tumagal ng hindi pa bumabalik si Rama kaya pinilit niya si Lakshamanan na hanapin si Rama. Ngunit hindi siya pumayag kaya nagalit pinaratangan ni Sita si Lakshamanan na sakim at gusto niya lang mamatay ang kanyang kapatid upang siya ang maging hari. Nasaktan si Lakshamanan sa narinig niya kaya hinanap niya si Rama at iniwan si Sita. 

Biglang lumabas si Ravana at nagpanggap bilang isang matandang paring Brahmin 
ngunit hindi siya nakapagpigil kay Sita at inalok siya na limang libong alipin at gagawing reyna ng Lanka kaya biglang natakot at tinulak niya si Ravana.

Bumalik sa anyong higante at isinakay si Sita karwahe na may mga kabayong 
malalapad ang pakpak. Nasundan naman sila ng isang agila ngunit pinagtataga lang ito ni Ravana. Bumagsak ang duguang agila sa lupa at nakita nila ito kung saan sinabi ng agila ang nangyari. Humingi ng tulong si Rama sa hari ng mga unggoy at naghanda upang salakayin ang Lanka. Nagkaroon ng labanan kung saan maraming kawal na unggoy ang namatay ngunit mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. 

Matagal na naglaban naman sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Umiiyak na tumakbo si Sita at niyakap ng mahigpit si Rama at muli silang nagsama ng maligaya.
33 4 33