Answers

2015-11-06T23:59:32+08:00
Ako ay lubos na hindi sumasangayon sa sinabing pilosopiya ngunit masasabi natin na mas maraming opportunidad ang dumarating sa mga taong magaganda, matalino, at kumukilos ng naaayon sa lipunan dahil sila ay may angking kagandahan at talino na kailangan sa mga trabaho sa ating panahon ngayon
10 3 10
2015-11-09T19:05:36+08:00
higit na sa paniniwala nila na ang mga sumusunod sa utos ay mas bibigyan ng higit na ganda, at talino na naaayon sa pagkilos ng bawat isa sa ating lipunan=)
6 3 6