" Lahat ng nasa ibaba ay katangian ng bourgeoisie noong Gitnang Panahon MALIBAN sa anong aytem?
a. mayayaman at kabilang sila sa uring nobilidad at kaparian
b. tinagurian silang middle class o panggitnang uri.
c. nagmula sila sa mga banker at mangangalakal sa mga bayan at lungsod.
d. nagamit ang kanilang propesyon at panulat sa pagbubunsod ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomiya. "

1

Answers

2015-11-16T08:29:48+08:00
A. mayayaman at kabilang sila sa uring nobilidad at kaparian

4 3 4