"Paano nakahahadlang ang pandaraya at pagkamakasarili sa pag-unlad ng isang bayan gayundin sa pagka-Pilipino natin?
a. Hindi ito nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan.
b. Masamang matutuhan ng mga batang Pilipino.
c. Nawawala ang kapayapaan sa bayang sinilangan.
d. Nakaaapekto sa mabuting pakikipagkapuwa. "

1

Answers

2015-11-09T20:56:57+08:00
C. Nawawala ang kapayapaan sa bayang sinilangan. Mahalaga ang pagkakaroon ng kapayapaan dahil kung meron nito ang isang bansa makakamit nito ang mahusay at mapayapa na pamamalakad.
0