Answers

2015-11-10T21:11:17+08:00
Isang republikang pederal ang Estados Unidos ng Amerika (EUA) (Ingles:United States of America o USA) na may limampung (50) estado at isangdistritong pederal. Matatagpuan sa kalagitnaan ng Hilagang Amerika ang karamihan sa mga estado nito kung saan mayroong sariling pamahalaan ang bawat isa na naaayon sa sistemang pederalismo. Mayroong tatlong lupanghangganan ang Estados Unidos kung saan sa Mehiko matatagpuan ang isa habang sa Canada naman ang natitira. Pinaliligiran din ito ng iba't ibang anyo ng tubig tulad ng Karagatang PasipikoDagat BeringKaragatang Artiko, atKaragatang Atlantiko. Hindi karatig ng dalawang estado (Alaska at Haway) ang natitirang apatnapu’t walo. Pareho din nilang hindi karatig ang isa't isa. Mayroong koleksiyon ng mga distrito, teritoryo at iba pang pagmamay-aring panlabas ang Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng mundo. Karaniwang tinatawag na "Amerikano" ang mga mamamayan nito.
0
2015-11-11T04:17:33+08:00
Parlamento. Sa parlamentong sistema, di tulad ng presidensiyal, nakaatang sa isang sangay ang mga gawaing lehislatibo at ehekutibo.
0