"Bilang isang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang nararapat na gawin kung maliit lamang ang baon na ibinigay ng iyong magulang?
a. Bilhin ang nararapat bilhin at humingi na lamang kapag kulang na ang salapi.
b. Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang mga bagay na hindi naman mahalaga.
c. Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang sarili sa lahat ng pagkakataon.
d. Bilhin ang nararapat bilhin at hayaan na lamang ang mangyayari kinabukasan."

2

Answers

2015-11-11T09:39:10+08:00
C. Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang sarili sa lahat ng pagkakataon
0
2015-11-15T14:00:49+08:00
B. Bilhin ang nararapat bilhin at tipirin ang mga bagay na hindi naman mahalaga
0