"Ano ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ng tao na pangalagaan ang kalikasan?
a. Sa kalikasan nanggagaling ang mga materyal na bagay na bumubuhay sa kaniya.
b. Responsibilidad itong ipinagkatiwala sa kaniya na dapat niyang gampanan.
c. Ang kalikasan ay kakambal ng kaniyang pagkatao; ito ang bubuhay sa kaniya at bilang kapalit, kailangan niya itong alagaan at pahalagahan.
d. Sa kalikasan nakadepende ang hinaharap ng tao dahil sa biyayang taglay nito."

1

Answers

2015-11-12T07:25:07+08:00
B.dahil ang tao ay may kanya kanyang responsibilidad at isa na rito ang pangalagaan ang kalikasan

0