" Bakit mahalagang mahalin ng bawat Pilipino ang kanilang bayan?
a. Utang natin sa ating bayang sinilangan ang kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao.
b. Biyaya ng Diyos ang pagkalooban ang tao ng lipunang kinabibilangan at pamayanang matitirhan.
c. Dito tinatanggap at iniingatan ang tao ng kaniyang mga mahal sa buhay upang hubugin ang kaniyang mga kakayahan.
d. Nakilala siya ng mundo dahil sa talino at angking kagalingan na hinubog sa kaniyang bayang sinilangan. "

1

Answers

2015-11-11T23:45:04+08:00
B ang sagot dahil dapat natin mahalin ang bayang sinilangan
1 1 1