Answers

2015-11-13T20:14:13+08:00

Ang saykolinggwistik (PSYCHOLINGUISTICS) ay isang pag-aaral na nagpapakita ng napakaraming konsepto na nag-aamalisa ng mga istruktura ng tunog, istruktura ng mga salita, at istructura ng mga pangungusap, lahat ng ito'y may malaking ginagampanan sa pagpuproseso ng lenguahe. Subalitm ang pagpuproseso ng lenguahe ay kailangan nating maunawaan kung paano ang mga nabanggit na konsepto ay mag-uugnay sa sa iba pang aspeto ng pangpuproseso ng tao para nang sa gayon ay makagawa ng lenguahe at upang ito'y maintindihan.

1 5 1