Ano na ang nagawa mo para sa bansa? Ilang pirasong pinagbalatan na ng candy ang iyong pasimpleng itinapon sa kung saan-saan? Ilang pampublikong pag-aari na ba ang iyong sinulatan na kahit walang pahintulot (Vandalism)? Kailan ka pa naging miyembro ng demolition team ng inyong munisipalidad upang sirain at wasakin ang mga ari-ariang mula sa buwis ng taong bayan? May pagkakataon na ba, na naging inspirasyon ka sa iba upang gumawa ng tama at mabuti?

1

Answers

2015-11-13T07:18:42+08:00
* naging isang mabuting modelo
*below 50 candy wrappers
*wala pa
*nd pa
*oo, maraming beses na
0