Ano ang paraan na maaaring gawin ng isang simpleng mamamayan bilang tagapamahala at tagapangalaga ng kalikasan?
a. Magtapon ng basura sa tamang tapunan.
b. Magpatupad ng mga batas.
c. Magkaroon ng pagkukusa at maging disiplinado.
d. Maging mapagmasid at matapang sa pakikipaglaban para sa bayan.

1

Answers

2015-11-13T11:05:59+08:00
A. Magtapon ng basura sa tamang tapunan.

0