Bumuo ng pangungusap gamit ang ss. na mga salita

1. mas malamig
2. higit na masaya
3. kasinlakas
4. lalong malungkot
5. di-gasinong malawak
6. kapawa mahiyain
7. tulad ng hangin
8. parehong matangkad
9. di kasinlawak
10. lalong malaki


pakisagot nga po... Thank you po!!!

1

Answers

2015-11-14T15:26:41+08:00
Mas malamig ang yelo kaysa sa tubig
higit na masaya si linda kaysa Kay nora
0