"Kung ikaw ay prodyuser ng produktong may kakulangan ng supply sa pamilihan, dapat bang ang malaking kita lamang ang pagtutuunan mo ng pansin?
a. Oo, dahil ito na ang pagkakataon upang kumita at tumubo ng malaki.
b. Oo, dahil malaki ang inilabas na puhunan kaya’t nararapat na kumita rin ng malaki.
c. Hindi, dahil malaki rin ang buwis na sisingilin ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo.
d. Hindi, dahil hindi kakayanin lalo ng mga mahihirap ang napakataas na presyo."

1

Answers

2015-11-16T21:07:56+08:00
A. Oo, dahil dito na ang pagkakataon upang kumita at tumubo ng malaki.
0