Answers

2015-11-22T16:36:57+08:00
Ang simbahan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa panahon ng Middle Ages . Malawak ang lupang pag aari nito. Ito rin ang namahala sa edukasyon. Maging ang mga hari ay kaya niyang utusan o pasunurin. Dahil sa kapangyarihan ng Simbahan, mahalaga ang naging papel nito sa paglakas ng Europe. Sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristiyano - ang Republica Christiana na pinamumunuan ng mga jati sa patnubay ng Papa. Sa kabuuan , ang Europe sa simula ng ika- 11 na siglo hanggang sa ika- 13 na siglo ay lumakss. Lumaki ang populasyon, nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan, umusbongg ang mga lungsod at kalaunan ay naging nation-state , at lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan. Ang mga salik na ito ang nagbigay daan sa paglakas ng Europe at sa kaganapan ng mga sumusunod na panahon.
1 1 1