"Ano ang epekto ng mababang interes sa pagkonsumo ng mga tao?
a. Mahihikayat ang tao na umutang at tataas ang pagkonsumo.
b. Mahihikayat ang tao na mag-impok sa bangko dahil sa malaking tubo.
c. Mahihikayat ang tao na mag-angkat ng produkto sa ibang bansa.
d. Mahihikayat ang mga tao na magtipid para sa hinaharap."

1

Answers

2015-11-17T18:07:02+08:00
D.mahihikayat ang mga tao na magtipid para sa hinaharap
3 2 3