Answers

2016-02-16T11:12:41+08:00
Buod ng Mullah Nasserddin:

Si Mullah Nasserdin na mas kilala sa pangalang Mulla Nasser-e Din (MND) ay ang isa sa pinakamahusay na pagtatala ng katatawanan sa kanilang bansa. Isa ito sa mga pinaka-tumatak sa sip ng mag Iranian na nagmula sa mag sinaunang Persiano. Maraming kwentong pang-komedya ang Onagawa ni Mullah Nasserdin sa kanilang lipunan kaya naman siya ay tinaguriang sang alamat sa paggawa ng kwento dahlia sa likas nitong pagiging mapagbiro sa estilo ng kamyang sining. 
Inanyayahanan si Mullah Nasserdin upang magsalita at magtalumpati sa harap ng naraming tao. Sa kaniyang pagsisimula ay nagtanong si Mullah, “Alam ba nino ang aking sasabihin?” Marami ang sumagot nang “Hindi.” Sumagot naman siya at sinabing “Wala akong panahong magsalita sa mag taong hindi alam ang aking sasabihin” at siya ay umalis at iniwang napahiya ang marami.
Kinabukasan ay inimbitahan siyang muli. Muli niyang tinanong ng kaparehong tanong ang mag tao at sa pagkakataong ito ay sumagot sila ng “Oo.” Sumagot si Mullah Nasserddin at sinabing “Kung alam na pala ninho ang aking sasabihin ay hindi ko na sasayangin ang marami ninyong oras” at suya ay umalis. Nalito ang lahat sa kanyang sagor kaya inimbitahan nila ito muli. Sa ikatlong beses ay tinanong ni Mullah Nasserddin, “Alam ba nino ang aking sasabihin?” 
Kalahati ng mga dumalo ay sumagot ng “Hindi” at kalahati naman ay “Oo.” Sumagot siya at sinabi, “Ang kalahati ay alam na ang aking sasabihin, kaya’t kayo na ang magsabi sa kalahati na di alam ang aking sasabihin” at siya ay umalis.
7 4 7