Answers

2016-02-23T23:21:26+08:00
Sa ikapitong bayan sa baying nasa baybayin ng Kenya ay Isinilang si Liongo ang nagmamay-ari ng karangalang pinaka mahusay na makata sa kanilang lugar. Maliban sa isang magaling na makata si Liongo ay Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante na hindi natitinag ng ano mang armas. Sa likod ng kanyang laki, ang kahinaan ni Liongo  na tanging siya at ang kanyang ina lamang na si Mbwasho ang nakaaalam na kapag natamaanng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay
Naging hari si Liongo ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta, at Shangha sa Faza o isla ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad (Hemedi) na kinilalang kauna- unahang namuno sa Islam. 
Nagging malaki ang pagbabago dahil sa pagsalin ng trono mula kasi sa pagiging Matrilinear na pamamahala ng mga kababaihan ito’y nagging Patrilinear na pamamahala ng kalalakihan.
Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Lionggo ng isang pagpupuri. Habang ang parirala (Refrain) nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. 
Tumakas siya at piniling mnanirahan nalamang  sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa  
kagubatan. Nagsanay siya ng mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa  paligsahan ng pagpana. Ito pala’y pakana ng hari upang siya ay madakip ngunit  muli na naman siyang nakatakas. 
Kakaunti lang ang nakaaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala). Kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kaniyang pamilya. Nagka-anak si Liongo ng isang lalaki na kalaunan ay nagtraydor sakanya at pumatay.
18 3 18