Answers

2015-11-18T10:17:42+08:00
1. Ang Pabalat COVER
2. Pahina ng Pamagat COVER PAGE
3. Pahina ng Karapatang-ari COPYRIGHT PAGE
4. Paunang Salita PREFACE
5. Talaan ng Nilalaman TABLE OF CONTENTS
6. Katawan ng Aklat BODY OF THE BOOK
7. Apendiks APPENDIX
8. Bibliograpiya o Tala Sanggunian BIBLIOGRAPHY
9. Glosari o Tala Tinginan GLOSSARY
10. Indeks INDEX
0