"Ang sumusunod ay mahahalagang aral ng pananampalatayang Kristiyanismo maliban sa:
a. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa.
b. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay.
c. Pagpapabuti sa pagkatao sa pamamagitan ng pag-iwas sa materyal na bagay.
d. Tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kagaanan at likas na pagsunod."

2

Answers

2015-11-19T21:48:09+08:00
C hata dahil yon ay kakaiba
1 5 1
2015-11-22T17:00:32+08:00
Letter c.kasi yan din ang sagot ko at tama namn yan lang ang naiiba
0