Answers

2015-11-19T21:40:26+08:00

Ang Pinag-isang Silla in English means (UNIFIED SILLA) ---> ito ang pangalan na kadalasang tawag sa mga kaharian sa Korea na ang tawag nila sa English ay (Korean Kingdom of Silla), ito ang una sa tatlong kaharian sa Korea, nang masakop nito ang BAEKJE nuong 660 at GOGURYEO nuong 668, at pinag-isa ang  katimugan or gitnang bahagi ng Korean peninsula.

Ang huling hari nila ay si Haring Gyeongsun na naghari sa buong estado ngunit sa pangalan lamang, at nagsumite or nagbigay daan sa pagsulpot ng GORYEO nuong 935, na nagdala sa katapusan ng nasabing dinastiya.

0