Answers

2015-11-20T01:59:18+08:00

Ang konsepto ng prudential ay ang pagtingin sa hinaharap --->  ang kakayanan na magpaganap at magdisiplina ng sarili sa pamamagitan ng paggamit ng rason o ng kadahilanan.

---> nangangahulugan din ito na nagsasabing ang tubo (profits) at ang imbentaryo ay dapat hindi mas malaki kaysa sa idinaklara, at ang pagkawala (losses) ay di dapat idiklarang mas mababa, Ang konseptong ito ay kailangang gamitin kapag gumagawa ng pananalaping paglalahad (Financial Statement).

1 2 1