" Ang mga mahihirap na bansa ay dumepende sa ekonomiya ng mga mayayamang bansa dahil sa
a. Pagkakabaon sa utang
b. Wala silang pinagkukunan ng hilaw na yaman
c. Hindi sapat ang kanilang edukasyon upang gumamit ng teknolohiya
d. Hindi sapat ang kanilang kaalaman upang mag-imbento ng teknolohiya "

1

Answers

2015-11-20T19:47:37+08:00
C.Hindi sapat ang kanilang edukasyon upang gumamit ng teknolohiya
0