"Ang telekomunikasyon ang siyang pinakamahalagang imbensyon sa kasalukuyan sapagkat ito ay
a. Nagpayaman sa halos lahat ng bansa
b. Nag-uugnay ng kasalukuyan ng halos lahat ng tao
c. Nag-uugnay ng mga mayayaman at mahihirap na tao
d. Nagpayabong sa halos lahat ng kultura ng mga bansa "

1

Answers

2015-11-20T22:37:20+08:00
B. Nag-uugnay ng kasalukuyan ng halos lahat ng tao
0