Answers

2015-11-21T09:20:13+08:00
- Ang pagluwas nina Mang Simon at kanyang anak sa lungsod upang doon mag aral ng highschool
- Pakikipag usap nila sa punongguro sa pagpili ng kurso na tatahakin ng kanyang anak
- Pagpili ni Mang Simon sa mahabang kurso para sakanyang anak sapagkat mas yayabong dito ang kinabukasan ng kanyang anak.
- Pag uwi ni Mang Simon ng mag isa
19 3 19