Answers

2015-11-21T16:24:45+08:00
May isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang di man lang nagalaw ang sombrero?
sagot : Butas ang tuktok ng sumbrero

May isang prinsesa sa tore ay nakatira
balita sa kaharian, pambihirang ganda
Bawal tumingala upang siya'y makita
Ano ang gagawin ng binatang sumisinta?
sagot : Iinom ng tubig upang kunwa'y mapatingala at makita ang prinsesa

Nakakita ang isang mangangaso ng isang puno ng bayabas  sa kagubatan sa kaniyang paglalakad. Ito'y hitik na hitik sa bunga. Gusto niyang kumuha ng bunga nito ngunit binabantayan ang puno ng mababangis na matsing. Paano nakakuha ang mangangaso ng bayabas nanghindi siya sinaktan ng mga matsing?
Sagot : Ang mga matsing ay pinagalitan niya at dahil walang maibalibag sa kanya, ang mga ito'y nagsipitas ng mga bayabas at pinagabbato siya. Siya nama'y salo nang salo sa bawat bayabas at naging kaniyang lahat ang bunga ng punong iyon.

Si Pedro ay ipinanganak sa Espana. Ang kanyang ama ay isang Amerikano, at ang kanyang ina ay intsik. Bininyagan siya sa bansang France. Nang siya ay lumaki na, nakapag - asawa siya ng Hapones at doon sila nanirahan sa Hongkong. Sa oras ng kamatayan siya ay inabot sa Saudi Arabia. Ano ang tawag kay pedro?
Sagot : Bangkay

May isang tulay na walng sinumang makadaan sapagkat may nagbabantay na mahiwagang tinig, at sinumang makarinig niyon ay tiyak na mamamatay, subalit may isang binatang nakadaan ng ligtas. Bakit hindi namatay ang binata?
Sagot : Bingi ang binata

Yan lng po alam ko
16 4 16