Answers

2014-07-03T23:25:48+08:00
Question following Filipino Junior High School 5 pts + 3 points for the best answer 57 minutes ago Paano nagwakas ang kwento ng buwang hugis suklay? HELP PLEASE! paano nagwakas ang kwento ng buwang hugis suklay?  HELP PLEASE!  Nagtapos ito Nung nagalit sang asawang babae as kaniyang asawang lalaki dahil binigyan niya into ng bilog na bagay na ibid sabihin as kanilang kultura ay may ibang babae sang lalaki.Nagalit rin ang nanay at tatay ng asawang babae at pina alis ang lalaki at di na pinabalik pa kailan man dahil sa kahihiyang ginawa... Any bilog na bagay na ito ay ang tinatawag na mia noi o salamin I big sabihin ay may kirida ang lalaki
22 3 22
2014-07-03T23:40:48+08:00
Binasang ng buong pamilya ang salamin.
15 3 15