Answers

2015-11-24T16:25:29+08:00
Uri ng pang-uriAng PANG-URI ay salitang naglalarawan sa katangian o bilang ng pangngalan at panghalip.
May apat na uri ng panguri.
1.PANLARAWAN-nagsasabi tungkol sa hitsura ,laki,lasa,amoy,hugis at iba pang katangian ng pangngalan at panghalip.
Halimbawa: Ang mababait na kapitbahay ay tumutulong sa magkakapatid.
2.PAMILANG-nagsasabi ng dami o bilang ng pangngalan at pang-halip.
Merong anim na pamilang.1. Patakaran/Kardinal - bilang sero hanggang trilion hal. isa ,dalawa, tatlo
2. Patakda/tiyak na bilang - inuulit ang unang pantig ng salitang bilang.
hal. iisa,tatatlo,dadalawa,aapat
3. Pahalaga - pera ang tinutukoy
hal. mamiso,mamiseta,piso
4. Pamahagi - paghahati-hati o pagbabahagi
hal. 1/4 - sangkapat,3/4 - tatlong kapat,8/10 - walong kasampu
5. Panunuran/Ordinal - pagkakasunod-sunod ng mga bilang
HAL. una,ikalwa,ikatlo / pangalawa,pampito,pangwalo
6.Palansak - grupo o maramihan;inuulit ang unang salita o nilalagyan ng panlapinh han/an.
hal. tatlu-tatlo , pitu-pito / waluhan,limahan
3.PANTANGI- may anyong pangngalang pantangi na naglalarawan sa isang pangngalan.
Halimbawa: Ang bus ay biyaheng Bicol
4.PAARI- mga salitang paari na tumuturing sa pangngalan.Halimbawa: Mababait ang mga kapitbahay nila.
0