Answers

2015-11-25T01:05:32+08:00


Ang ibig sabihin ng PAG-UNAWANG LITERAL ay tumutukoy ito sa pinakamababaw na kahulugan ng isang salita o alinmang pahayag. Lantad ang kahulugan na tinutukoy ng ganitong pang-unawa.

Ang isang magandang halimbawa nito ay: matulis na dila (sharp tongue) --> sa literal, ito ay nagdi-describe ng katangian ng dila na matulis, subalit sa di-literal na kahulugan ito ay tumutukoy sa talas nito sa pananalita o kaya ay masakit ito kung magsalita na parang nakakasakit ng damdamin ng isang tao.

2 1 2