Answers

2015-11-24T22:01:55+08:00
ang sedisyon Batas ng 1901 ipinahayag labag sa batas ang anumang mapayapang o pantao paraan tulad ng pagsasalita, pag-print, publication at sirkulasyon ng anumang materyal na humihikayat sa mga Pilipino upang labanan laban sa American kolonyal patakaran na ito sa Pilipinas.
0
2015-11-24T22:06:07+08:00

The SEDITION LAW 1901 or they call it ACT No. 292 declared unlawful any peaceful or overt means such as speech, printing, publication and circulation of any material that encourages the Filipino to fight against the American colonial rule in the Philippines.

The said law imposed death penalty or a long imprisonment on many Filipino nationalist leaders.

0